Back to All Events

Jutulskinn barnecamp: Tre (Gjendesheim)

Skinnmester Sofie Kleppe trollbind borna ved å lære bort handverk tufta på utnytting av alle delar av reinsdyret. Barna lager i dag skremmepinner med lyd slik reinsdyrjegarane gjorde i fangsttida. 

Sofie om seg sjølv og verksemda i Jutulskinn: 

I mitt skinnhandverk arbeider eg tett på naturen og nyttar tradisjonelle teknikkar til å lage nydelege plagg og redskap, alt med stor respekt for dyret som skinnet og beina er henta frå. Eg designer og lagar autentiske skinnarbeid frå steinalderen, vikingtida og middelalderen, eller nomadiske klede frå rundt om i verda. Eg bur og arbeider i Vågå, same kommune som Reinens rike ligg i.

Påmelding: Per mail eller i resepsjonen på Gjendesheim turisthytte seinast kl 21 kvelden før

Pris: 200 kr (materialar inkludert) 

Kontaktinfo: gjendesheim@turistforeningen.no tlf 612 38 910