Back to All Events

Sjørøverutflukt på piratsti med turleder (Gjendesheim)

La barna leve ut piratdraumen i Jotunheimen med piratstig og overnatting i sjørøvercamp. 

Etter ein styrkjande frukost på Gjendesheim følgjer vi Piratstigen og leitar etter quiz-postar undervegs. Vær og gruppa avgjer lengda på turen, vi satsar på å være ute frem til kl. 15. Oppmøte utanfor hovudinngangen på Gjendesheim. 

Passar særskild for: Barnefamiliar. Tilrettelagt for born frå 4 år i følgje med vaksen. 

Påmelding: Seinast kl 21 kvelden før.

Kontaktinfo: gjendesheim@turistforeningen.no

Pris: 100 kr