I Reinens rike blir du møtt av særprega fjellstuer og varmt vertskap med ei lang og spanande historie i høgfjellet. Ei historie som sit i veggane, kjennes i smakane og synast i fjellterrenget. Vårt kall er å få gjestane ut i naturen - og lyfte naturen inn på spisebordet. 

Overnattings- og mattilbodet i Reinens rike dekker heile prisspekteret. Kven vi er, kva vi byr på og kor vi held til finn du ut ved å sjå innom oss her.