I Reinens rike har samspelet mellom dyr og fangstfolk sett djupe spor etter seg i terreng, litteratur og kultur. Våre dyktige guidar tek deg på streif til fangstgraver, slakteplassar og i fotspora til storjegeren Jo Gjende. 

Audiens hos hovudpersonen får du også: Sprell levande reinsdyr som har levd sine liv i Jotunheimen sidan siste istid.